Policy

Policy Linköpings Bokhandel och Googles

Denna integritetspolicy beskriver hur www.linkopingsbokhandel.se  samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller via vår webbplats linkopingsbokhandel.se. Vi värnar om din integritet och kommer att hantera dina personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter om dataskydd. 

1. Insamlade personuppgifter

Vi samlar in olika typer av personuppgifter när du besöker vår webbplats, inklusive men inte begränsat till:

  • Namn och kontaktinformation, såsom e-postadress och telefonnummer, om du väljer att registrera dig eller kontakta oss via våra kontaktformulär.
  • Teknisk information om din enhet och din användning av vår webbplats, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och webbsidor du besöker.

2. Syften med insamling

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla och förbättra vår webbplats och dess funktioner.
  • För att svara på dina förfrågningar och frågor.
  • För att skicka dig information, nyheter och erbjudanden om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke.

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

4. Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning. Dina uppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan eller enligt gällande lagar och föreskrifter.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att erhålla en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@linköpingsbokhandel.se

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@linköpingsbokhandel.se

Tack för att du har valt att använda Linkopingsbokhandel.se. Vi värdesätter din integritet och är dedikerade att skydda dina personuppgifter.